Kijkwijzer

...waarschuwt ouders en opvoeders!

Kijkwijzer waarschuwt ouders en opvoeders tot welke leeftijd een televisieprogramma of film schadelijk kan zijn voor kinderen. Ten eerste doet kijkwijzer dat met het geven van een leeftijdsaanduiding (alle leeftijden, 6 jaar, 9 jaar, 12 jaar en 16 jaar). Daarnaast zijn er pictogrammen die de reden van het advies aanduiden: geweld, angst, seks, discriminatie, drugs- en/of alcoholmisbruik en grof taalgebruik.

Ouders zijn zelf verantwoordelijk

Kijkwijzer oordeelt niet over de inhoud of kwaliteit van televisieprogramma's en films. Daartoe verschillen de voorkeuren en normen van ouders te veel. Kijkwijzer waarschuwt alleen voor mogelijke schadelijke beelden. Uiteindelijk zijn ouders zelf verantwoordelijk voor wat hun kinderen mogen zien. Er is echter door de overheid een wettelijke bepaling verbonden aan de verschillende leeftijdsgrenzen.

16 jaar = 16 jaar

Wettelijk is bepaald dat de leeftijdsgrens van 16 jaar bindend is. Dit betekent dat bioscopen in Nederland geen personen beneden de 16 jaar mogen toelaten bij films die een leeftijdskeuring van 16 jaar hebben. Hierop dienen bioscopen te controleren op leeftijd middels het identiteitsbewijs. Bij twijfel en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs mogen bioscopen geen toegang verlenen tot de voorstelling.


Naast de leeftijdskeuring van 16 jaar is ook de leeftijdskeuring van 12 jaar bindend. Echter, bij de leeftijdkeuring van 12 jaar mogen personen beneden de 12 jaar wel naar de voorstelling onder begeleiding van een volwassene.

Kijk voor meer informatie op de website van Kijkwijzer: www.kijkwijzer.nl.